00656.HK --

Führungsteam

 • Guo Guangchang

 • Wang Qunbin

 • Chen Qiyu

 • Xu Xiaoliang

 • Qin Xuetang

 • Gong Ping

 • Huang Zhen

 • Zhuang Yuemin

 • Yu Qingfei

 • Li Shupei

 • Zhang Shengman

 • Zhang Huaqiao

 • David T. Zhang

 • Lee Kai-Fu

 • Tsang King Suen